ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
2 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
3 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SPM 18V 381
4 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
5 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
6 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
7 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
8 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
9 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
10 EM In Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu V 5-108 393
11 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
12 EM In Skala próżni V 5-76 99
13 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
14 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
15 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
16 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
17 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
18 F Plakat 45 Zjazd PTF: Rekomendacja PTF dotycząca (...) 45 Zj-PTF 2045
19 F DF-19 Rekomendacja PTF (…) - w czym rzecz z niepewnościami pomiaru SD Wr-19 2512
20 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
21 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
22 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
23 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
24 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
25 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
26 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
27 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
28 M In-Ob Instrukcja sferometru nóżkowego 49
29 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
30 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 1 224
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko