ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 60 do 90 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
2 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
3 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
4 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
5 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
6 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
7 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
8 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
9 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
10 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
11 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
12 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
13 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
14 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
15 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
16 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
17 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
18 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
19 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
20 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
21 F Plakat 45 Zjazd PTF: Rekomendacja PTF dotycząca (...) 45 Zj-PTF 2045
22 F DF-19 Rekomendacja PTF (…) - w czym rzecz z niepewnościami pomiaru SD Wr-19 2512
23 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
24 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
25 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
26 EM In Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu V 5-108 393
27 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
28 EM In Skala próżni V 5-76 99
29 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
30 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko