ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 122 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
2 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
3 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
4 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SPM 18V 381
5 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
6 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
7 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
8 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
9 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
10 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
11 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
12 EEs In Elektroskop V 5-14 197
13 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
14 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
15 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
16 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
17 EEs In Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego V 5-63 300
18 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
19 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
20 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
21 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
22 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
23 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
24 EEl In Silnik elektryczny na prąd stały V 5-79 252
25 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
26 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
27 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
28 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
29 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
30 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko