ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 F Plakat 45 Zjazd PTF: Rekomendacja PTF dotycząca (...) 45 Zj-PTF 2045
2 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
3 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
4 O Art Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
5 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
6 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
7 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
8 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
9 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
10 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
11 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
12 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
13 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
14 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
15 F DF-19 Rekomendacja PTF (…) - w czym rzecz z niepewnościami pomiaru SD Wr-19 2512
16 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
17 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
18 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
19 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
20 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
21 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
22 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
23 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
24 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
25 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
26 EEs In Elektroskop V 5-14 197
27 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
28 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
29 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
30 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko