ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
2 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
3 T In Kalorymetr V 4-4 641
4 A In Kamertony rezonancyjne V 2-1 282
5 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
6 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
7 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
8 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
9 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
10 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
11 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
12 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
13 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
14 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
15 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
16 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
17 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
18 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
19 MAT In Przyrząd do modelowana teorii kinetyczno-molekularnej 220
20 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
21 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
22 EEs In Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego V 5-63 300
23 EM In Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu V 5-108 393
24 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
25 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
26 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
27 TM In Przyrząd Ingenhousza V 4-19 257
28 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
29 EEl In Silnik elektryczny na prąd stały V 5-79 252
30 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko