ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 60 do 90 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
2 EM In Skala próżni V 5-76 99
3 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
4 O In Spektroskop szkolny 487
5 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
6 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
7 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
8 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
9 O In Szkła optyczne V 7-30 256
10 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
11 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
12 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
13 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
14 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
15 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
16 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
17 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
18 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
19 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
20 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
21 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
22 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
23 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
24 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
25 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
26 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
27 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
28 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
29 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
30 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko