ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
2 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
3 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
4 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
5 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
6 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
7 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
8 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
9 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
10 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
11 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
12 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
13 MP In-Ob Instrukcja manometru CHY 886 423
14 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
15 El In-Ob Instrukcja miernika DT 830B 240
16 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
17 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
18 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
19 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
20 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SPM 18V 381
21 M In-Ob Instrukcja sferometru nóżkowego 49
22 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
23 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 1 224
24 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 2 577
25 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
26 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
27 OG Op Zwierciadła kuliste 108
28 OG PD Domek barw - RGB 3002
29 O PD Efekt Tyndalla 207
30 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko