ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
2 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
3 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
4 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
5 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
6 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
7 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
8 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
9 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
10 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
11 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
12 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
13 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
14 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
15 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
16 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
17 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
18 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
19 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
20 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
21 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
22 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
23 EEs In Elektroskop V 5-14 197
24 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
25 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
26 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
27 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
28 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
29 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
30 T In Kalorymetr V 4-4 641
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko