ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 122 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
2 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
3 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
4 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
5 O In Szkła optyczne V 7-30 256
6 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
7 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
8 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
9 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
10 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
11 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
12 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
13 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
14 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
15 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
16 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
17 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
18 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
19 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
20 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
21 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
22 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
23 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
24 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
25 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
26 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
27 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
28 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
29 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
30 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko