ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 111 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 OG Op Zwierciadła kuliste 108
2 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
3 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
4 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
5 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
6 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
7 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
8 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
9 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
10 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
11 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
12 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
13 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
14 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
15 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
16 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
17 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
18 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
19 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
20 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny" - U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
21 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
22 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
23 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
24 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
25 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
26 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
27 O In Szkła optyczne V 7-30 256
28 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
29 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
30 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
1 2 3 4
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp. //

Wykonanie: J.Puczko