ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 122 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 El In-Ob Instrukcja miernika DT 830B 240
2 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
3 MP In-Ob Instrukcja manometru CHY 886 423
4 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
5 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
6 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
7 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
8 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
9 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
10 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
11 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
12 EEs In Elektroskop V 5-14 197
13 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
14 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
15 O PD Efekt Tyndalla 207
16 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
17 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
18 OG PD Domek barw - RGB 3002
19 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
20 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
21 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
22 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
23 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
24 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
25 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
26 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
27 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
28 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
29 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
30 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko