ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
2 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
3 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
4 El In-Ob Instrukcja miernika DT 830B 240
5 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
6 MP In-Ob Instrukcja manometru CHY 886 423
7 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
8 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
9 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
10 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
11 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
12 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
13 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
14 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
15 EEs In Elektroskop V 5-14 197
16 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
17 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
18 O PD Efekt Tyndalla 207
19 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
20 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
21 OG PD Domek barw - RGB 3002
22 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
23 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
24 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
25 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
26 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
27 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
28 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
29 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
30 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko