ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
2 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
3 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
4 OG Op Zwierciadła kuliste 108
5 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
6 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
7 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
8 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
9 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
10 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
11 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
12 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
13 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
14 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
15 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
16 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
17 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
18 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
19 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
20 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
21 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
22 F Plakat 45 Zjazd PTF: Rekomendacja PTF dotycząca (...) 45 Zj-PTF 2045
23 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
24 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
25 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
26 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
27 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
28 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
29 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
30 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko