ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 60 do 90 z 114 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
2 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
3 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
4 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
5 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
6 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
7 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
8 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
9 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
10 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
11 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
12 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
13 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
14 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
15 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
16 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
17 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
18 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
19 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
20 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
21 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
22 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
23 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
24 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki - H.Szydłowski: 621
25 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
26 OG Ar Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? - Bednarek S., Krysiak J. 1184
27 OG PD Domek barw - RGB 3002
28 O PD Efekt Tyndalla 207
29 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
30 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
1 2 3 4
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp. //

Wykonanie: J.Puczko