ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
2 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
3 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
4 F Plakat 45 Zjazd PTF: Rekomendacja PTF dotycząca (...) 45 Zj-PTF 2045
5 O PD Efekt Tyndalla 207
6 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
7 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
8 MAT In Przyrząd do modelowana teorii kinetyczno-molekularnej 220
9 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 1 224
10 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
11 El In-Ob Instrukcja miernika DT 830B 240
12 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
13 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
14 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
15 M PD Składanie harmonicznych drgań mechanicznych - krzywe Lissajous 249
16 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
17 F DF-19 Rekomendacja PTF (…) - w czym rzecz z niepewnościami pomiaru SD Wr-19 2512
18 EEl In Silnik elektryczny na prąd stały V 5-79 252
19 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
20 O In Szkła optyczne V 7-30 256
21 TM In Przyrząd Ingenhousza V 4-19 257
22 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
23 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
24 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
25 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
26 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
27 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
28 A In Kamertony rezonancyjne V 2-1 282
29 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
30 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko