ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
2 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
3 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
4 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
5 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
6 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
7 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
8 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
9 T In Kalorymetr V 4-4 641
10 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
11 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
12 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
13 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
14 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
15 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
16 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
17 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
18 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
19 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
20 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
21 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
22 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
23 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
24 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
25 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
26 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
27 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
28 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
29 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
30 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko