ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 115 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 EM In Skala próżni V 5-76 99
2 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
3 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
4 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
5 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
6 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
7 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
8 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
9 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
10 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
11 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
12 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
13 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
14 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
15 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
16 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
17 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
18 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
19 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
20 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
21 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
22 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
23 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
24 T In Kalorymetr V 4-4 641
25 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
26 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego SD Gd-2012 639
27 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki - H.Szydłowski: 621
28 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
29 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
30 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
1 2 3 4
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp. //

Wykonanie: J.Puczko