ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 99 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 EM In Skala próżni V 5-76 99
2 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
3 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
4 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
5 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
6 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
7 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
8 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
9 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
10 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 713
11 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
12 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M 09-A 697
13 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
14 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
15 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
16 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
17 T In Kalorymetr V 4-4 641
18 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
19 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego SD Gd-2012 639
20 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
21 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
22 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
23 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E 03-A 590
24 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
25 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
26 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
27 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
28 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M 31-A 520
29 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
30 O In Spektroskop szkolny 487
1 2 3 4
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp. //

Wykonanie: J.Puczko