ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
2 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
3 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
4 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
5 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
6 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
7 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
8 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 2 577
9 Tm In Silnik wysokoprężny Diesla – model V 4-26 573
10 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
11 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
12 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
13 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
14 M In-Ob Instrukcja sferometru nóżkowego 49
15 O In Spektroskop szkolny 487
16 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
17 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
18 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
19 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
20 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
21 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
22 MP In-Ob Instrukcja manometru CHY 886 423
23 EM In Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu V 5-108 393
24 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
25 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SPM 18V 381
26 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
27 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
28 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
29 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
30 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko