ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 O PD Efekt Tyndalla 207
2 F Plakat 45 Zjazd PTF: Rekomendacja PTF dotycząca (...) 45 Zj-PTF 2045
3 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
4 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
5 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
6 EEs In Elektroskop V 5-14 197
7 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
8 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
9 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
10 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
11 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
12 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
13 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
14 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
15 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
16 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
17 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
18 O SD-19 Moje przygody z oświetlaczami laserowymi do doświadczeń z optyki. T.Molenda SD Wr-19 1398
19 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
20 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
21 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
22 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
23 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
24 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
25 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
26 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
27 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
28 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
29 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
30 OG Op Zwierciadła kuliste 108
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko