MENU
Główna
Demonstratorzy
Przyrządy
Prezentacje    doświadczeń
Producenci
Literatura
Filmy

Spotkania:
I - Poznan, 2001
II - Katowice, 2002
III - Lublin, 2003
IV - Szczecin, 2004
V - Wrocław 2005
VI - Toruń, 2006
VII - Kraków, 2007

III Ogólnopolskie Spotkanie Demonstratorów Fizyki
Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, 16-17 czerwca 2003 r.


Komitet Organizacyjny
Prof. Wojciech Nawrocik UAM Kontakt
Mgr Juliusz Ciemniewski UMCS Kontakt
Dr Wojciech Zarębski UMCS  - - - - - - 
Marek Budziński UMCS KontaktLista uczetników Lista uczestników
Demonstracje
Program
Lublin
Właścicielem serwisu jest Uniwersytet Szczeciński
Opiekun serwisu: dr. Tadeusz Molenda
Webmaster: Łukasz Mastylak