ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
2 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
3 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
4 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
5 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
6 O In Szkła optyczne V 7-30 256
7 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
8 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
9 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
10 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
11 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
12 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
13 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
14 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
15 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
16 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
17 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
18 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
19 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
20 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
21 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
22 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
23 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
24 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
25 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
26 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
27 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
28 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
29 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
30 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko