ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 99 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
2 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
3 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
4 O In Szkła optyczne V 7-30 256
5 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
6 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
7 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
8 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
9 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
10 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
11 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
12 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
13 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
14 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
15 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
16 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
17 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
18 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
19 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
20 EEl In Silnik elektryczny na prąd stały V 5-79 252
21 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
22 EM In Skala próżni V 5-76 99
23 EEs In Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego V 5-63 300
24 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
25 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
26 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
27 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
28 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
29 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
30 EEs In Elektroskop V 5-14 197
1 2 3 4
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp. //

Wykonanie: J.Puczko