ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 122 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
2 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
3 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
4 O Art Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
5 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
6 OG Op Zwierciadła kuliste 108
7 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
8 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
9 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
10 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
11 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
12 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
13 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
14 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
15 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
16 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
17 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
18 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
19 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
20 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
21 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
22 F DF-16 Demonstracja składania drgań przy pomocy wiązki laserowej i nie tylko ... J.Nowakowski i in. SD Wr-2016 1709
23 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
24 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
25 EM In Silnik elektryczny na prąd stały. Model typ II. V 5-79 190
26 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
27 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
28 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
29 EEs In Elektroskop V 5-14 197
30 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko