ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 0 do 30 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 A In Generator akustyczny V 2-15 1029
2 A In Kamertony rezonancyjne V 2-1 282
3 E DF-11 Doświadczenia z silnikami unipolarnymi. T.Bednarek, S.Bednarek SD W-2011 766
4 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
5 E DF-11 Silniki magnetohydrodynamiczne z wewnętrznym zasilaniem. S.Bednarek SD W-2011 1098
6 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
7 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
8 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
9 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
10 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
11 EEl In Galwanometr uniwersalny V 5-99 364
12 EEl In Induktor Ruhmkorffa V 5-21 434
13 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
14 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
15 EEl In Silnik elektryczny na prąd stały V 5-79 252
16 EEs In Butelka lejdejska rozbierana V 5-6 289
17 EEs In Elektrometry Brauna V 5-12 269
18 EEs In Elektrometry Brauna- komplet V 5-12 325
19 EEs In Elektroskop V 5-14 197
20 EEs In Generator Van de Graaffa V 3-100 246
21 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
22 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
23 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
24 EEs In Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego V 5-63 300
25 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
26 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
27 El In-Ob Instrucja Miernik uniwersalny M 890 100
28 El In-Ob Instrukcja miernika BM 805 Brymen 1927
29 El In-Ob Instrukcja miernika DT 830B 240
30 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko