ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
2 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
3 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
4 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
5 O PD Efekt Tyndalla 207
6 O In Fotometr Jollyego V 7-28 384
7 O In Fotometr Ritchiego V 7-3 314
8 O Art Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
9 O SD-19 Moje przygody z oświetlaczami laserowymi do doświadczeń z optyki. T.Molenda SD Wr-19 1398
10 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
11 O PD Rozchodzenie się światła w osrodku niejednorodnym - sinusoida 311
12 O In Spektrometr szkolny V 7-33 617
13 O In Spektroskop szkolny 487
14 O In Szkła optyczne V 7-30 256
15 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
16 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
17 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
18 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
19 OG Art Czy soczewka cylindryczna może być magiczną różdżką? S.Bednarek, J.Krysiak 1184
20 OG PD Domek barw - RGB 3002
21 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
22 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
23 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
24 OG In Stolik optyczny V 7-19 1037
25 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
26 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
27 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
28 OG Op Zwierciadła kuliste 108
29 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
30 T In Kalorymetr V 4-4 641
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko