ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 60 do 90 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 2 577
2 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
3 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
4 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
5 M PD Składanie harmonicznych drgań mechanicznych - krzywe Lissajous 249
6 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
7 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
8 M In Stoper demonstracyjny 469 zdjęcia(1)
9 M In Stoper sześciokanałowy 138 zdjęcia(2)
10 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
11 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
12 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
13 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
14 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
15 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
16 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
17 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
18 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
19 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
20 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
21 MAT In Przyrząd do modelowana teorii kinetyczno-molekularnej 220
22 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
23 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
24 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
25 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
26 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
27 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
28 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
29 MP In-Ob Instrukcja manometru CHY 886 423
30 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko