ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 92 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
2 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
3 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
4 O Ar Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
5 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
6 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
7 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
8 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
9 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
10 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
11 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego SD Gd-2012 639
12 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
13 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
14 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
15 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
16 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
17 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
18 MAT In Przyrząd do modelowana teorii kinetyczno-molekularnej 220
19 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
20 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
21 EEs In Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego V 5-63 300
22 EM In Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu V 5-108 393
23 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
24 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
25 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
26 TM In Przyrząd Ingenhousza V 4-19 257
27 OG PD Rozchodzenie się światła w optycznie niejednorodnym ośrodku 435
28 O PD Rozchodzenie się światła w osrodku niejednorodnym - sinusoida 311
29 FiA In Rurki Plückera V 7-15 195
30 EEl In Silnik elektryczny na prąd stały V 5-79 252
1 2 3 4
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp. //

Wykonanie: J.Puczko