ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 99 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 A In Kamertony rezonancyjne V 2-1 282
2 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
3 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
4 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
5 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
6 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
7 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
8 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
9 O Ar Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
10 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
11 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
12 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
13 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
14 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
15 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
16 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego SD Gd-2012 639
17 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
18 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
19 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
20 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
21 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
22 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
23 MAT In Przyrząd do modelowana teorii kinetyczno-molekularnej 220
24 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
25 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
26 EEs In Przyrząd do pokazu linii sił pola elektrostatycznego V 5-63 300
27 EM In Przyrząd do pokazu pola elektrycznego i pola magnetycznego prądu V 5-108 393
28 O In Przyrząd do polaryzacji światła (aparat Nörrenberga) V 7-13 640
29 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
30 H In Przyrząd do prawa Archimedesa V 3-10 204
1 2 3 4
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp. //

Wykonanie: J.Puczko