ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 120 z 122 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In-Ob Stroboskop błyskowy SB-05 457
2 M In-Ob Sumwiarka analogowa 1696
3 O In Szkła optyczne V 7-30 256
4 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
5 OG In Tarcza Kolbego V 7-22 702
6 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
7 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
8 E DF-16 Unipolarne liniowe silniki elektryczne. S.Bednarek SD Wr-2016 1073
9 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
10 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
11 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny". U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
12 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
13 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
14 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
15 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
16 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
17 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
18 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
19 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
20 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
21 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
22 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
23 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
24 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
25 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
26 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
27 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
28 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
29 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
30 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko