ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 112 z 112 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
2 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny" - U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
3 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
4 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
5 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
6 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
7 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
8 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
9 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
10 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
11 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
12 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
13 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
14 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
15 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
16 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
17 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
18 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
19 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
20 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
21 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
22 OG Op Zwierciadła kuliste 108
1 2 3 4
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp. //

Wykonanie: J.Puczko