ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 90 do 115 z 115 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 EM In Transformator rozbieralny V 5-129 695
2 E In Transformator składany z kompletem przyrządów do indukcji elektromagnetycznej V 5-128 691
3 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
4 M In Wahadło Oberbecka V 6-38a 316
5 M DF-9 Walec "antygrawitacyjny" - U.Juszczyk, UWr SD Ł-2009 120
6 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
7 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
8 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
9 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
10 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
11 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
12 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
13 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
14 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
15 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
16 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
17 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
18 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
19 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
20 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
21 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
22 Fiz DF-4 Zabawy z Nauką. Wystawa interaktywna. I.Nowak SD Sz-2004 1155
23 E In Zespół do rezonansu elektrycznego V 5-93 141
24 OG In Zestaw do ćwiczeń z optyki V 7-32 1122
25 OG Op Zwierciadła kuliste 108
1 2 3 4
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp. //

Wykonanie: J.Puczko