ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 60 do 90 z 122 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 H In Przyrząd do badania ciśnienia hydrostatycznego V 3-34 278
2 OG In Pryzmat achromatyczny i pryzmat prostego widzenia V 7-10 114
3 EM DF-4 Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji. Z.Szczuciński SD Sz-2004 256
4 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
5 EM DF-9 Opiłki w polu magnetycznym. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 285 zdjęcia(2)
6 EEs In Naczynie projekcyjne do pokazu linii sił pola elektrostatycznego. Przystawki do rzutnika pisma. 592
7 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
8 EEs In Maszyna elektrostatyczna V 5-43 280
9 E DF-9 Magnes, rurka, dioda – prawo Faradaya. M.Kułakowska, A.Ciślak SD Ł-2009 171 zdjęcia(1)
10 EEl In Linia przesyłowa wysokiego napięcia V 5-135 200
11 O Art Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże. T.M.Molenda 1067
12 EEs In Komplet do pokazu zjawisk z elektrostatyki V 5-143 2041
13 F In Komplet do pokazu fal na wodzie firmy Leybold 1237
14 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
15 EM In Komplet do doświadczeń z magnetyzmu V 5-24 468
16 TM In Komplet do doświadczeń z ciepła V 4-40 1122
17 FJ In Komora dyfuzyjna V 9-3 1586
18 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
19 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
20 A In Kamertony rezonancyjne V 2-1 282
21 T In Kalorymetr V 4-4 641
22 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 2 577
23 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 1 224
24 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
25 M In-Ob Instrukcja sferometru nóżkowego 49
26 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SPM 18V 381
27 El In-Ob Instrukcja Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP 305E 30V 5A 249
28 OG In-Ob Instrukcja Refraktometr laboratoryjny RL3 1610
29 El In-Ob Instrukcja miernika UT71A_Unit 481
30 El In-Ob Instrukcja miernika UT 90A 763
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko