ZOBACZ TEŻ
szukaj w

Wyświtla od 30 do 60 z 125 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
1 O PD Tarcza Benhama 2158 filmy(2)
2 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
3 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
4 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
5 MP In-Ob Instrukcja manometru CHY 886 423
6 MP In Przyrząd do paradoksu hydrostatycznego V 3-36 248
7 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
8 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)
9 MK In Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego V 5-143 298
10 MK In Przyrząd do demonstracji ruchu jednostajnego 193
11 MK In Przyrząd do pokazu kierunku wypadkowej dwóch prędkości o kierunkach zbieżnych V 6-85 381
12 MK In Wirownica z kompletem przyrządów V 6-80 715
13 MD In Przyrząd do pomiaru siły w ruchu po okręgu V 6-79 279
14 MD In Wózki do trzeciej zasady dynamiki V 6-47 214
15 MAT In Przyrząd do modelowana teorii kinetyczno-molekularnej 220
16 Ma DF-10 Wybrane doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii. S.Bednarek SD Us-2010 1135
17 M,T DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych 1340
18 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
19 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
20 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
21 M In-Ob Instrukcja sferometru nóżkowego 49
22 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 976
23 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 1 224
24 M In-Ob Instrukcja suwmiarki cyfrowej 2 577
25 M In Komplet do doświadczeń z mechaniki V 6-49 734
26 M DF-9 Możliwości wykorzystania jo–jo wodnego do przeprowadzenia serii edukacyjnych eksperymentów fizycznych. S.Bednarek SD Ł-2009 720
27 M In Przyrząd do demonstrowania własności pola grawitacyjnego V 6-96 264
28 M PD Składanie harmonicznych drgań mechanicznych - krzywe Lissajous 249
29 M In Sprężyna do ruchu harmonicznego V 6-74 251
30 M DF-10 Statikos znaczy powidujący stanie. A.Kuczkowski, L.Wicikowski, A.Kozłowski, J.Skrzypecki SD Us-2010 879
1 2 3 4 5
legenda // dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.; grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu//

Wykonanie: J.Puczko